woensdag 3 mei 2017

Dansen met uitdagende thema's!

'Kritisch consumeren' en 'bescheiden zijn', uitgedrukt in het Midden door Marja

Zondag 9 april was het thema 'kritisch consumeren' en 'bescheiden zijn'. Het Midden dat Marja bedacht en meegebracht was nogal simpel doch doeltreffend te noemen, beter kon het niet getoond worden, eigenlijk... De dansen brachten ons dan weer tot onszelf, en dan weer juist naar buiten, naar de ander. Het ging echt heel goed en we dansten heel fijn en harmonieus, hoewel we zelfs een nieuwe, moeilijke dans hebben gedaan. Het was heerlijk weer en het rustmoment hebben we dan ook lekker buiten in het zonnetje gedaan. Marja heeft daarvoor de volgende prachtige tekst geschreven en voorgelezen:

Marja: "'kritisch consumeren' en 'bescheiden zijn'...toen ik hieraan vorm moest geven dacht ik aan zien vanuit de hart: vandaar het oog omgeven door een koord in de vorm van een hart.

Als je vanuit je hart kijkt naar wat we consumeren, kun je je afvragen: heb ik dit echt nodig? Onze economie is gestoeld op steeds meer en meer, het is nooit genoeg. Als we met ons hart kijken, dan kan blijken dat je tevreden kan zijn met wat je hebt. Meegaan met meer en meer, maakt dat we nooit tevreden zijn, het geeft onrust. Als je almaar bezig bent met meer en meer kan je niet genieten van wat er is. Onze behoefte wordt nooit bevredigd, want er wordt ons wel een nieuwe behoefte aangepraat.

Als je goed kijkt vanuit je hart, kom je tot hele andere waarden van wat gelukkig maakt: het samen delen en met liefde zien wat onze mooie aarde ons allemaal schenkt! De dieren met wie we deze aarde delen. Het contact met elkaar. Samen dansen en plezier maken, elkaar echt zien met begrip en een luisterend oor!

Hier komt ook de verbinding met bescheidenheid aan de orde: niemand is meer dan een ander. De helper is niet meer dan de hulpvrager, de rijke niet meer dan de arme, de gezonde niet meer dan een zieke, de succesvolle niet meer dan de dakloze, de witte niet meer dan de zwarte, de werkgever niet meer dan de werknemer, de geleerde niet meer dan de bouwvakker, de machthebber niet meer dan de machteloze en zo kunnen we door gaan.

We zijn dus allemaal van evenveel waarde.

Dus kijken vanuit je hart is onbevooroordeeld elkaar zien in alle bescheidenheid wetend dat we allemaal even belangrijk zijn voor elkaar.

Dit is wat de maatschappij heden ten dage hard nodig heeft! Laten we dit bevestigen met onze dansen!"

***

Daar kan ik weinig meer aan toevoegen, uiteraard... Volgende keer, zondag 14 mei, is het thema ook erg uitdagend, al voelt het makkelijker in een dansmiddag in te passen dan vorige keer :). Die mooie dag zullen we dansen met het thema uit de Nieuwe Barmhartige werken 'initiatief nemen'. Hoe zou Geartrude dit thema in beweging uiting geven? En Marja is beeld en tekst? Kom ook dansen en maak het aan den lijve mee!

Geen opmerkingen: